Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies

1.     Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług szkoleniowych poprzez Serwis.

2.   Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CMEDUCATION Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 168, KRS 0000884758, NIP 7011024226, REGON 388259177.

3.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4.   Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.        Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach

·        poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

·        poprzez gromadzenie plików “cookies” - patrz polityka plików “cookies”.

6.        Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.        Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

·        Prowadzenia i dystrybucji newslettera,

·        Obsługi zapytań Użytkowników przez formularz,

·        Realizacji zamówionych usług,

·        Prezentacji oferty lub informacji o produktach i usługach,

·        Przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej materiałów szkoleniowych,

·        Kontaktu za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, podanej przez osobę dokonującą zgłoszenia na szkolenie,

·     Marketingu bezpośredniego usług szkoleniowych tj. oferowania możliwości zdobycia rozszerzenia wiedzy i podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w innych szkolenia oferowanych przez CMEducation Sp. z o. o.,

8.        Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu rejestracji na wydarzenie,

9.        Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnymmomencie.

11.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12.  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

13.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

14.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej.

15.  Informacja o plikach cookies:

1.     Cele stosowanie plików Cookies na Stronie Internetowej Administratora

2.     Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

3.     Dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

4.     Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies statystyczne)

5.     Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).