Prelegenci

Mateusz Bilski
Mateusz Bilski dr n. med.

Katedra i Zakład Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czytaj więcej
Sławomir Blamek, prof. NIO-PIB
Sławomir Blamek, prof. NIO-PIB dr hab. n. med.

Narodowy Instytutu Onkologii - Państwowy Instytuty Badawczy, Oddziału w Gliwicach

Czytaj więcej
Jakub Dobruch
Jakub Dobruch prof. dr hab. n. med.

Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Czytaj więcej
Michał Falco
Michał Falco dr hab. n. med.

Oddział Kliniczny Radioterapii PUM, Zachodnipomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Czytaj więcej
Jacek Fijuth
Jacek Fijuth prof. dr hab. n. med.

Zakład Teleradioterapii, Pracownia Radioterapii Stereotaktycznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Czytaj więcej
Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB
Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. mgr

Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Czytaj więcej
Łukasz Hajac
Łukasz Hajac dr n. med.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Czytaj więcej
Ewa Kalinka
Ewa Kalinka dr hab. n. med.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Czytaj więcej
Maciej Kawecki
Maciej Kawecki lek.

Klinika Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Dorota Kiprian
Dorota Kiprian dr n. med.

Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy

Czytaj więcej
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła dr n. med.

Klinika Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Leszek Kraj
Leszek Kraj dr n. med.

Klinika Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), Zakład Biologii Molekularnej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

Czytaj więcej
Tomasz Kubiatowski
Tomasz Kubiatowski dr hab. n. med., prof. UWM

Klinika Onkologii i Immunoonkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Czytaj więcej
Jakub Kucharz
Jakub Kucharz dr hab. n. med.

Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Joanna Kufel-Grabowska
Joanna Kufel-Grabowska dr n. med.

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Czytaj więcej
Łukasz Kuncman
Łukasz Kuncman dr n. med.

Zakład Teleradioterapii, Pracownia Radioterapii Stereotaktycznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Czytaj więcej
Michał Kunkiel
Michał Kunkiel dr n. med.

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Maja Lisik-Habib
Maja Lisik-Habib dr

Oddział Chorób Rozrostowych, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Czytaj więcej
Wojciech Majewski, prof. NIO
Wojciech Majewski, prof. NIO dr hab. n. med.

Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Czytaj więcej
Katarzyna Marcisz-Grzanka
Katarzyna Marcisz-Grzanka dr n. med.

Klinika Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Piotr Milecki
Piotr Milecki prof. dr hab. n. med.

Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Czytaj więcej
Witold Owczarek
Witold Owczarek prof. dr hab. n. med. i n. o zdrw.

Klinika Dermatologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Czytaj więcej
Katarzyna Pędziwiatr
Katarzyna Pędziwiatr dr n. med.

Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem, Narodowy Instytut Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie

Czytaj więcej
Katarzyna Pogoda
Katarzyna Pogoda dr n. med.

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Dawid Prószyński
Dawid Prószyński lek.

Klinika Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Agata Puścińska
Agata Puścińska lek.

Klinika Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Ewa Sierko
Ewa Sierko prof. dr hab. n. med.

Oddział Radioterapii, I Białostockie Centrum Onkologii

Czytaj więcej
Joanna Socha
Joanna Socha dr hab. n. med.

Zakład Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

Czytaj więcej
Joanna Streb
Joanna Streb dr n. med.

Poradnia Oddziału Klinicznego Onkologii, Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Czytaj więcej
Sebastian Szmit
Sebastian Szmit prof. CMKP dr hab. n. med.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii w Narodowym Instytucie Onkologii

Czytaj więcej
Maciej Temnyk lek.

Klinika Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Czytaj więcej
Piotr Tokajuk
Piotr Tokajuk dr n. med.

Oddział Onkologii Klinicznej z pododdziałem Chemioterapii Dziennej, Białostockie Centrum Onkologii

Czytaj więcej
Bartłomiej Tomasik
Bartłomiej Tomasik dr n. med.

Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Czytaj więcej
Damian Tworek,  prof. UMED
Damian Tworek, prof. UMED dr hab. n. med.

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Czytaj więcej
Lucjan Wyrwicz
Lucjan Wyrwicz prof. dr hab. n. med.

Klinika Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej
Jakub Żołnierek
Jakub Żołnierek dr hab. n. med.

Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Czytaj więcej