Lucjan Wyrwicz

Lucjan Wyrwicz

prof. dr hab. n. med.

Lucjan Wyrwicz, rocznik 1979. Absolwent Pomorskiego Uniwesytetu Medycznego w Szczecinie (2004). Doktorat z metod obliczeniowych w badaniu sekwencji regulatorowych genomu człowieka (2007). Habilitacja z zakresu mimikry molekularnej białek patogennych wirusów z rodziny Herpesviridae i białek genomu człowieka (2009; rozprawa wyróżniona przez Prezesa RM). Specjalizacja z onkologii klinicznej (2011) i radioterapii onkologicznej (2020). W latach 2009-2019 kierował pracami Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki I Biostatystyki. W latach 2012-2017 zarządzał Oddziałem Onkologii Kliniki Gastroenterolgii Onkologicznej. Od 2013 roku Pełnomocnik Dyrektora ds Kształcenia Przeddyplomowego. Od 2017 roku kieruje Kliniką Onkologii i Radioterapii przy ul. Wawelskiej. Autor i współautor 88 publikacji o zasięgu międzynarodowym, indeks Hirscha – 27, liczba cytowań wg Scopus ok. 3500.

Stypendysta stypendium START FNP,m i Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców MNISW. Aktywny uczestnik Grupy Badawczej Nowotworów Przewodu Pokarmowego EORTC, gdzie pełni funkcję koordynatora badań nad rakiem odbytnicy i rakiem kanału odbytu. Koordynator domeny leczenia rzadkich nowotworów przewodu pokarmowego europejskiej sieci ERN EURACAN. Współautor zaleceń ESMO (European Society for Medical Oncology) z zakresu leczenia raka odbytnicy. Członek ESMO Faculty.

Poza pracą pasjonuje się dalekimi podróżami w gronie najbliższych, żony Anny i córki Marysi.