Katarzyna Pędziwiatr

Katarzyna Pędziwiatr

dr n. med.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1995r), specjalizacja z radioterapii onkologicznej (2004 r.), pracuje w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii – Instytucie przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej wykonywanej aparatem CyberKnife. Szczególne zainteresowania to radioterapia nowotworów wieku dziecięcego oraz nowotwory przewodu pokarmowego. Jest radioterapeutą w zespole leczącym nowotwory przewodu pokarmowego prof. Lucjana Wyrwicza.