Michał Kunkiel

Michał Kunkiel

dr n. med.

Onkolog kliniczny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.
Advisory Board on Cancer, Infertility and Pregnancy.