Joanna Kufel-Grabowska

Joanna Kufel-Grabowska

dr n. med.

Pracuje w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim leczeniem chorych na raka piersi. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. techniki zachowania płodności u chorych na nowotwory oraz związane z leczeniem powikłania kardiologiczne.