Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

dr n. med.

Dr n. med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej od 01.2004 r. Jest profesorem Akademii Nauk Społecznych oraz wizytującym profesorem Clark University od 2019 roku. Obecnie pracuje w Klinice Onkologii i Radioterapii w Centrum Onkologii - Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ukończyła Warszawska Akademię Medyczną w 1997 r. Uzyskał dyplom doktora nauk medycznych. na Warszawskiej Akademii Medycznej w 2001 r. Odbywała staże naukowe w Massachusetts General Hospital Harvard Medical School oraz w Royal Free Hospital w Londynie w Wielkiej Brytanii, zajmując się głównie badaniami klinicznymi wykorzystującymi radioizotop w wykrywaniu nawrotów raka piersi, diagnostyce i terapii neuroendokrynnej nowotwory (NEN). Tematem jej doktoratu była rola mammoscyntygrafii w wykrywaniu wznowy raka piersi. Członek Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych (ENETS), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK), EORTC European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Bruksela, Belgia; Polskiej Grupy Nowotworów Neuroendokrynnych. Zawodowo koncentruje się na leczeniu chorych na nowotwory układu pokarmowego i piersi. Jest jednym ze współautorów Zaleceń Postępowania w Nowotworach Neuroendokrynnych Układu Pokarmowego Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych. Jest zaangażowana w międzynarodowe badania naukowe dotyczące wykorzystania transkryptów genowych w nowotworach. Jest wykładowcą na kursach dla studentów i lekarzy. Autor i współautor 59  artykułów naukowych w pismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 90 streszczeń kongresowych prezentowanych na spotkaniach naukowych, współautor monografii i książek.