Jakub Kucharz

Jakub Kucharz

dr hab. n. med.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

Zainteresowania kliniczne:
- nowotwory układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem raka nerkowokomórkowego, 
- leczenie onkologiczne chorych na rzadkie nowotwory układu moczowo-płciowego,
- leczenie onkologiczne chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego ze współistniejącymi innymi nowotworami,
- leczenie onkologiczne pacjentów z obciążeniami internistycznymi oraz w zaawansowanym wieku, 
- leczenie powikłań terapii celowanych oraz immunoterapii.