Jakub Kucharz

Jakub Kucharz

dr hab. n. med.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Zainteresowania kliniczne:

Ÿ nowotwory układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem raka nerkowokomórkowego, 

Ÿ leczenie onkologiczne chorych na rzadkie nowotwory układu moczowo-płciowego,

Ÿ leczenie onkologiczne chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego ze współistniejącymi innymi nowotworami,

Ÿ leczenie onkologiczne pacjentów z obciążeniami internistycznymi oraz w zaawansowanym wieku, - leczenie powikłań terapii celowanych oraz immunoterapii.