Jakub Żołnierek

Jakub Żołnierek

dr hab. n. med.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, wieloletni pracownik Kliniki Onkologii oraz Ośrodka Przeszczepiania Szpiku Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie, następnie Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Oddziału Onkologii z Poradnią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i planowaniem wielospecjalistycznego leczenia przyczynowego nowotworów litych. Od dwóch dekad w swojej codziennej praktyce skupia się na leczeniu chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego metodami standardowymi oraz eksperymentalnymi z wykorzystaniem leków ukierunkowanych molekularnie oraz immunoterapii. Autor i współautor licznych opracowań naukowych oryginalnych i poglądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Członek Zarządu Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki, swego czasu Kierownik ds. realizacji z ramienia Partnera Projektu M45+ realizowanego we współpracy Narodowego Instytutu Onkologii z Departamentem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.