Leszek Kraj

Leszek Kraj

dr n. med.

Onkolog kliniczny, adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) i w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W pracy klinicznej zajmuje się systemowym leczeniem nowotworów a także koordynuje zajęcia dydaktyczne z onkologii klinicznej dla studentów  Wydziału Lekarskiego WUM. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nowotworów układu pokarmowego i leczenia wspomagającego w onkologii. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu onkologii klinicznej opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO). Laureat nagrody „Kryształowy Lancet” dla najlepszego nauczyciela akademickiego na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.