Łukasz Kuncman

Łukasz Kuncman

dr n. med.

Absolwent wydziału lekarskiego w trybie indywidualnego toku studiów. Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie Radioterapii Onkologicznej. Zastępca kierownika Zakładu Teleradioterapii i kierownika Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi oraz adiunkt w Zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem prezydium i skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. W zakresie zainteresowań dr n. med. Łukasza Kuncmana znajduje się wykorzystanie nowoczesnych form radioterapii w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Dr n. med. Łukasz Kuncman specjalizuje się w radioterapii stereotaktycznej (radiochirurgii, frakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej), radioterapii hipofrakcjonowanej. W tych formie terapii wykorzystywane są dokładne metody obrazowania za pomocą (PET-TK, MRI), techniki kompensacji ruchu w trakcie napromieniania. Daje to możliwość ograniczenia powikłań i precyzyjnego napromienienia guzów wysokimi dawkami promieniowania. Autor publikacji naukowych, wykładowca wiodących polskich konferencji naukowych, ekspert portali o tematyce onkologicznej (m.in. Polska Grupa Raka Płuca, Konferencja 4R, Kongres PTRO, Akademia Urologii, Uroexpert). Prezentował prace podczas Kongresów Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ASTRO) oraz prowadził sesje podczas Kongresów Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO).