Piotr Tokajuk

Piotr Tokajuk

dr n. med.

Adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Tematyką jego pracy doktorskiej była rola białek układu krzepnięcia krwi w rozwoju nowotworów złośliwych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane z leczeniem systemowym u chorych na nowotwory złośliwe układu pokarmowego i raka piersi. Bierze aktywny udział w posiedzeniach zespołu wielodyscyplinarnego zajmującego się leczeniem skojarzonym nowotworów przewodu pokarmowego. Autor i współautor wielu rozdziałów książkowych, publikacji i doniesień zjazdowych poświęconych leczeniu celowanemu i chemioterapii nowotworów złośliwych oraz postępowaniu wspomagającemu w onkologii.