Tomasz Kubiatowski

Tomasz Kubiatowski

dr hab. n. med., prof. UWM

Onkolog kliniczny. Zatrudniony w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Oddziale Chemioterapii Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Studia medyczne ukończył w 1994 roku. W 1999 roku uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. Specjalizację z dziedziny onkologii klinicznej uzyskał w 2008 roku. W 2013 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Ekspert ds. medycznych w podgrupie Cancer Inequalities Registry działającej w ramach Grupy Sterującej ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi (SGPP) komisji Zdrowia Unii Europejskiej. Autor ponad 100 publikacji i rozdziałów z dziedziny onkologii i biologii molekularnej w podręcznikach i periodykach polskich i zagranicznych. Zastępca Redaktora Naczelnego: Onkologia w Praktyce Klinicznej, Viamedica, Polska. Member of Editorial Board of Clinical Oncology Journal, Stany Zjednoczone. Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych (PTOK, ESMO, SMR). Pomysłodawca i główny organizator szeregu wydarzeń edukacyjnych z dziedziny onkologii i biologii molekularnej.