Witold Owczarek

Witold Owczarek

prof. dr hab. n. med. i n. o zdrw.

Specjalista dermatolog-wenerolog. Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii, profesorem zwyczajnym i kierownikiem Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Jestem przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej oraz członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. Ponadto pełnię funkcję przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego oraz zastępcy Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Kolczystokomórkowego Skóry. Jestem  przewodniczącym Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jestem konsultantem krajowym w zakresie dermatologii i we. Jestem członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz członkiem Amerykańskiej Akademii Dermatologii. Jestem autorem i współautorem licznych prac i doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych.