Łukasz Hajac

Łukasz Hajac

dr n. med.

Onkolog kliniczny. Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zastępca Kierownika Oddziału Onkologii Klinicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Kierownik Zespołu Nowotworów Neuroendokrynnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Starszy asystent w Poradni Onkologicznej SPZOZ „Latawiec” w Świdnicy.

Konsultujący onkolog w Szpitalu Wojewódzkim im. Marciniaka we Wrocławiu oraz w SPZOZ Szpital w Kępnie.

Osiągnięcia i funkcje:

- współpraca w ramach akademickich badań klinicznych: Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polish Colorectal Study Group, Central European Cooperative Oncology

Group, Agencja Badań Medycznych

- prowadzenie badań klinicznych komercyjnych: Parexel, Pierre Fabre Medicament, MSD, Pfizer, Merck, IPSEN, i inne

- badania fazy II-IV, funkcje: SI/PI/koordynator krajowy

- utworzenie Zespołu Nowotworów Neuroendokrynnych w Dolnośląskim Centrum Onkologii (2018r.) z dążeniem do certyfikatu ENETS Center of Excellence

- koordynator z dziedziny onkologii klinicznej w ramach certyfikatu EU Innovative Partnership for Action Against Cancer dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii (2020r.)

- konsultant z dziedziny onkologii do testów AI w medycynie w projekcie IBM Watson

- członek American Society of Clinical Oncology

- uczestnictwo i aktywny udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, m. in. PTOK, PTO, ASCO, ESMO, ENETS

- współautor licznych publikacji krajowych i zagranicznych.