Mateusz Bilski

Mateusz Bilski

dr n. med.

Specjalista radioterapii onkologicznej, radioonkolog, radioterapeuta interwencyjny/ brachyterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie Radioterapii Onkologicznej. Jest zastępcą kierownika Zakładu Brachyterapii i starszym asystentem w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Jest również pracownikiem Zakładu Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jest członkiem międzynarodowych zespołów roboczych:

·       ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society) 

·       Prostate Cancer working group,

·       GI (Gastro-intestinal)

·       GEC-ESTRO working group

·       Head and Neck, Skin and Eye GEC-ESTRO working group

·       Gynecology GEC-ESTRO working group


Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych:

·       PTB (Polskie Towarzystwo Brachyterapii),

·       PTRO (Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej).

·       ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology),

·       EANO (European Association of Neuro-Oncology),

·       ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society),

·       YCP (Young Cancer Professionals group within ECO- European Cancer Organisation).

W zakresie zainteresowań dr n.med. Mateusza Bilskiego znajdują się przede wszystkim nowotwory męskiego oraz kobiecego układu moczowo- płciowego, nowotwory centralnego układu nerwowego, nowotwory wątroby oraz skóry. W zakresie radioterapii interesuje się szczególnie radioterapią stereotaktyczną/radiochirurgią, radioterapią interwencyjną/brachyterapią w leczeniu nowotworów pierwotnych jak również użycia tych technik do optymalizacji terapii pacjentów z chorobą oligometastatyczną. Ciekawym aspektem jego pracy jest również wykorzystanie radioterapii do terapii schorzeń pozaonkologicznych- neurologicznych oraz ortopedycznych. Jest autorem/współautorem nagradzanych doniesień zjazdowych prezentowanych podczas konferencji krajowych i zagranicznych, publikacji naukowych oraz prowadzącym sesje poświęcone radioterapii onkologicznej na arenie międzynarodowej.