Wojciech Majewski, prof. NIO

Wojciech Majewski, prof. NIO

dr hab. n. med.

Radioterapeuta-onkolog. Zatrudniony w Zakładzie Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziale w Gliwicach na stanowisku profesora. Studia medyczne ukończył w 2000 roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2007 roku uzyskał specjalizację z radioterapii onkologicznej. W 2004 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2014 mianowany na stanowisko profesora Narodowego Instytutu Onkologii. Główny nurt zainteresowań to uro-onkologia i radioterapia stereotaktyczna. Autor około 80 publikacji i ponad 100 doniesień zjazdowych. Organizator i wykładowca licznych kursów specjalizacyjnych i dla lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej. Członek licznych towarzystw naukowych. W latach 2014-2022 Przewodniczący, a obecnie Wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), European Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). Od 2019 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej.