Ewa Sierko

Ewa Sierko

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Oddziału Radioterapii I Białostockiego Centrum Onkologii. Profesor w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Współautorka łącznie ponad 262 prac naukowych, w tym ponad 60 doniesień zjazdowych na konferencjach zagranicznych i polskich, 1 monografii oraz 46 rozdziałów w podręcznikach medycznych polskich i anglojęzycznych. Łączny Impact Factor  publikacji w formie pełnej 147, punktacja MNiSW – ponad 3012,5, Indeks Hirscha – 15, Liczba cytowań – ponad 1000.