Michał Falco

Michał Falco

dr hab. n. med.

Kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii PUM, Zachodnipomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.