Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB

Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB

dr hab. n. med. mgr

Profesor nadzwyczajny NIO oddział Gliwice, pracuje w Zakładzie Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Gliwicach od 2001 roku. Oprócz ukończenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ukończyła z wyróżnieniem studia radiobiologii w University College London w Wielkiej Brytanii. Ponadto swoje kwalifikacje podnosiła podczas wielu krajowych i zagranicznych staży w Europie i Ameryce Północnej. Jest autorką i współautorką licznych artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, oraz prac prezentowanych na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych. Jest recenzentem prac naukowych w zagranicznych czasopismach naukowych jak i recenzentem streszczeń przysyłanych na zagraniczne konferencje. Jej zainteresowania nowotworami kobiet, a w szczególności raka piersi zaowocowało uczestnictwem w międzynarodowych publikacjach zaleceń ESTRO dotyczących radioterapii raka piersi. Natomiast jej chęć przybliżenia procedur radioterapii gliwickim pacjentom została zrealizowana w pracy zbiorowej: Radioterapia. Poradnik dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologicznego, której była redaktorem. Jej działalność była wyróżniana na krajowych i międzynarodowych konferencjach między innymi nagrodą ESTRO Accuray Clinical Award w 2011 roku. Jest też członkiem towarzystw naukowych, w tym: European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO): National Societies Committee, Guidelines Sub-Group on Breast, Breast Focus Group oraz jest przewodniczącą Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Oddziału Śląskiego (PTO).