Onkologia

NIESTABILNOŚĆ MIKROSATELITARNA U CHOREGO Z RAKIEM JELITA GRUBEGO I CO DALEJ?
2022-09-05 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
LECZENIE ANTYANGIOGENNE W RAKU JELITA GRUBEGO – KIEDY I JAK?
2022-08-29 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
LECZENIE PALIATYWNE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO KRASNRASBRAF-wt: CO ROBIĆ W 2022 ROKU?
2022-08-22 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
PODTYPY MOLEKULARNE RAKA JELITA GRUBEGO
2022-08-12 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
MAGIA OKSALIPLATYNY W LECZENIU CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO
2022-08-05 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
CHOROBA OLIGOMETASTATYCZNA mCRC W ERZE cfDNA
2022-07-29 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
WYBÓR RODZAJU LECZENIA NEODIUWANTOWEGO U CHORYCH NA RAKA ODBYTNICY
2022-07-22 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
LECZENIE NEOADJUWANTOWE U CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO
2022-07-15 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
PERSONALIZACJA RYZYKA NAWROTU W RAKU OKRĘŻNICY MSS (ang. MicroSatelite Stable)
2022-07-08 | 10 trudnych sytuacji klinicznych w RJG - edycja wakacyjna
« 1 2 3 »