Filmy

OPDIVO W ADJUWANTOWYM LECZENIU PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM NACIEKAJĄCYM MIĘŚNIÓWKĘ (MIUC) – NOWA OPCJA TERAPEUTYCZNA W PROGRAMIE LEKOWYM B.141

prof. dr hab. n. med. Jakub Żołnierek