KONTUROWANIE W RAKU PŁUCA 2024

Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth i dr n. med. Łukasz Kuncman

199.00 zł

14.06 - 15.06.2024 godz 16:00

Moderatorzy

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth KIEROWNIK NAUKOWY

Kierownik Zakładu Teleradioterapii, Pracownia Radioterapii Stereotaktycznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. Łukasz Kuncman
dr n. med. Łukasz Kuncman KIEROWNIK ORGANIZACYJNY

Zakład Teleradioterapii, Pracownia Radioterapii Stereotaktycznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Agenda

15:00 - 20:30

PIĄTEK 14 CZERWCA 2024

15:00-16:00     Rejestracja i lunch 


16:00-16:05    Powitanie uczestników i otwarcie warsztatów
                                 prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, dr n. med. Łukasz Kuncman


16:05-17:25    NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA


16:05-16:25    Optymalny sposób prowadzenia jednoczasowej radiochemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania klinicznego

                                 prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

16:25-17:00    Zasady konturowania w niedrobnokomórkowym raku płuca, jakie są różnice w konturowaniu drobnokomórkowego raka płuca?

                                 dr hab. n. med. Joanna Socha

17:00-17:15    Pytania i odpowiedzi. Dyskusja

                                 prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, dr n. med. Łukasz Kuncman, dr hab. n. med. Joanna Socha

17:15-17:35    Opcje i perspektywy leczenia niedrobnkomórkowego raka płuca EGFR+ w postaci miejscowej i rozsianej

                                 dr hab. n. med. Damian Tworek, prof. UM


17:35-17:50    Przerwa kawowa


17:50-18:50    DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA


17:50-18:10     Optymalna sekwencja i strategia leczenia w postaci ograniczonej rozległej drobnokomórkowego raka płuca

                                 dr Maja Lisik-Habib

18:10-18:30     Czy jest miejsce dla radioterapii w postaci rozległej drobnokomórkowego raka płuca?

                                 dr n. med. Łukasz Kuncman

18:30-18:50     Dyskusja. Granice leczenia miejscowego w postaci ograniczonej i rozległej drobnokomórkowego raka płuca

                                 dr hab. n. med. Damian Tworek, prof. UM, dr Maja Lisik-Habib, dr n. med. Łukasz Kuncman


18:50-19:10    POSTĘP TECHNOLOGICZNY RADIOTERAPII A MOŻLIWOŚCI LECZENIA RAKA PŁUCA


18:50-19:10    Protonoterapia, radioterapia FLASH, techniki kompensacji ruchu oddechowego w raku płuca. Nowe osiągnięcia czy niespełnione nadzieje?

                                 prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth


19:10-20:10     Kolacja

09:00 - 13:30

SOBOTA 15 CZERWCA 2024

09:00-09:20   Techniki adaptacyjne w radioterapii – Adaptive oraz MRgRT,

                                 Tomasz Iwanicki

                                 Wykład sponsorowany Elekta

09:20-10:30   NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA


09:20-09:40    Omówienie przypadku klinicznego NDRP w III stopniu zaawansowania, poddanego jednoczasowej radiochemioterapii, wykonanego przed warsztatami

                                 dr hab. n. med. Joanna Socha

09:40-10:10    Przypadek NDRP w III stopniu zaawansowania po chemioterapii – konturowanie w trakcie warsztatów

                                 dr hab. n. med. Joanna Socha

10:10-10:30    Przypadek NDRP w III stopniu zaawansowania po chemioterapii – konturowanie w trakcie warsztatów – omówienie

                                 dr hab. n. med. Joanna Socha

10:30-10:45    Przerwa kawowa


10:45-11:55    DROBNOKOMÓRKOWY RAKA PŁUCA


10:45-11:05     Omówienie przypadku klinicznego DRP w III stopniu zaawansowania, poddanego jednoczasowej radiochemioterapii, wykonanego przed warsztatami

                                  dr Mateusz Pajdziński, dr n. med. Łukasz Kuncman

11:05-11:35     Przypadek DRP z przerzutami do OUN – konturowanie w trakcie warsztatów WBRT z ochroną hipokampa

                                 dr Mateusz Pajdziński, dr n. med. Łukasz Kuncman

11:35-11:55     Przypadek DRP z przerzutami do OUN – omówienie

                                 dr Mateusz Pajdziński, dr n. med. Łukasz Kuncman


11:55-12:25     Podsumowanie i zakończenie warsztatów


12:25-13:30     Lunch

Prelegenci

Jacek Fijuth
Jacek Fijuth prof. dr hab. n. med.

Zakład Teleradioterapii, Pracownia Radioterapii Stereotaktycznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Czytaj więcej
Łukasz Kuncman
Łukasz Kuncman dr n. med.

Zakład Teleradioterapii, Pracownia Radioterapii Stereotaktycznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Czytaj więcej
Maja Lisik-Habib
Maja Lisik-Habib dr

Oddział Chorób Rozrostowych, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Czytaj więcej
Joanna Socha
Joanna Socha dr hab. n. med.

Zakład Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

Czytaj więcej
Damian Tworek,  prof. UMED
Damian Tworek, prof. UMED dr hab. n. med.

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Czytaj więcej

MIEJSCE

Sound Garden HotelŻwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa